cheap klonopin online ambien 10mg prescription size carisoprodol prescription requirements cheapest generic ambien 10mg in london purchase valium 5mg online with mastercard

Khuyến mãi: Mua quạt KDK tặng bia

Từ ngày 1/12/2016 đến hết ngày 31/12/2016, Quatdien.com mở chương trình khuyến mại hấp dẫn: “MUA QUẠT KDK UỐNG BIA THẢ GA”. Theo đó, mỗi khách hàng khi mua 1 cây quạt hiệu KDK sẽ được tặng 1 thùng bia hoặc 1 phiếu giảm giá 100.000đ.

Lưu ý:

  • Quà tặng sẽ được trừ vào giá bán như sau:
    • 1 thùng bia: 250.000 đồng
  • Trị giá quà tặng không xuất hóa đơn.

 

STT MÃ HÀNG  Giá KM   Khuyến Mãi Thêm   Số tiền giảm quy đổi (VND) 
 DÒNG QUẠT HỘP
1 SC30X        3,420,000  1 Thùng Tiger                     250,000
2 SD30X        2,320,000  1/2 Thùng Tiger                     125,000
3 SS30X        2,480,000  1/2 Thùng Tiger                     125,000
4 ST30X        1,800,000  Phiếu giảm giá 100k                     100,000
 DÒNG QUẠT ĐỨNG
8 M40K        3,020,000  1 Thùng Tiger                     250,000
9 P40U        1,750,000  1/2 Thùng Tiger                     125,000
10 P41U        1,650,000  Phiếu giảm giá 100k                     100,000
11 P40V        2,290,000  1/2 Thùng Tiger                     125,000
 DÒNG QUẠT LỬNG
13 N30NH        2,930,000  1/2 Thùng Tiger                     125,000
14 P30KH        1,990,000  Phiếu giảm giá 100k                     100,000
 DÒNG QUẠT TREO TƯỜNG
15 M40C        1,740,000  Phiếu giảm giá 100k                     100,000
16 M40M        2,020,000  Phiếu giảm giá 100k                     100,000
 QUẠT ĐẢO GẮN TRẦN
18 M40R        2,370,000  1/2 Thùng Tiger                     125,000
 DÒNG QUẠT TRẦN KHÔNG REMOTE
19 M60XG        1,280,000  Phiếu giảm giá 100k                     100,000
20 N56YG        1,440,000  Phiếu giảm giá 100k                     100,000
 DÒNG QUẠT TRẦN CÓ REMOTE
21 M56XR        2,710,000  1 Thùng Tiger                     250,000
22 M56PR        2,710,000  1 Thùng Tiger                     250,000
23 T60AW        7,690,000  1 Thùng Tiger                     250,000
24 T60DW        5,990,000  1 Thùng Tiger                     250,000
25 U60FW      12,190,000  1 Thùng Tiger                     250,000
26 U48FP        9,490,000  1 Thùng Tiger                     250,000
27 R48SP        3,990,000  1 Thùng Tiger                     250,000
28 S56XV        4,990,000  1 Thùng Tiger                     250,000
29 V60WK        7,400,000  1 Thùng Tiger                     250,000
30 Z60WS        5,850,000  1 Thùng Tiger                     250,000