Linh kiện quạt công nghiệp

Mô tả

Linh kiện

Đơn vị tính

Đơn giá (VNĐ)

Tuốt năng Deton (nhông xoay) Cái                                          140,000
Tuốt năng Soffnet (nhông xoay) Cái                                             90,000
Đĩa xoay Cái                                            50,000
Tay treo Cái                                             140,000
Ống + Đế (650 & 750) Cái                                          320,000
Cánh quạt 50cm Cái                                          150,000
Cánh quạt 60cm Cái                                          160,000
Cánh quạt 65cm Cái                                          170,000
Cánh quạt 75cm Cái                                          180,000
Lồng quạt 50cm Cái                                          280,000
Lồng quạt 60cm Cái                                          300,000
Lồng quạt 65cm Cái                                          320,000
Lồng quạt 75cm Cái                                         350,000
Motor quạt 50cm Cái                                          800,000
Motor quạt 60cm Cái                                          820,000
Motor quạt 65cm Cái                                         840,000
Motor quạt 75cm Cái                                          870,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.