Linh kiện quạt công nghiệp

Mô tả

Linh kiện

Đơn vị tính

Đơn giá (VNĐ)

Tuốt năng Deton (nhông xoay) Cái                                          190,000
Tuốt năng Soffnet (nhông xoay) Cái 140,000
Đĩa xoay Cái 80,000
Tay treo DETON Cái 110,000
Tay treo SOFFNET Cái 90,000
Ống + Đế (650 & 750) Cái 440,000
Cánh quạt 50cm Cái 200,000
Cánh quạt 60cm Cái 210,000
Cánh quạt 65cm Cái 230,000
Cánh quạt 75cm Cái 240,000
Lồng quạt 50cm SOFFNET Cái 380,000
Lồng quạt 60cm SOFFNET Cái 400,000
Lồng quạt 65cm SOFFNET Cái 440,000
Lồng quạt 75cm SOFFNET Cái 470,000
Motor quạt 50cm SOFFNET Cái 1,080,000
Motor quạt 60cm SOFFNET Cái 1,100,000
Motor quạt 65cm SOFFNET Cái 1,120,000
Motor quạt 75cm SOFFNET Cái 1,150,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.