Tag Archives: Sự mê tín về quạt điện

Bật quạt điện trong lúc ngủ…sẽ gây tử vong?

bat-quat-khi-dang-ngu Thói quen mở quạt điện trong khi ngủ vào tối mùa hè là điều hết sức bình thường và dễ chịu. Dù vậy, lại có 1 sự mê tín cho rằng bật quạt khi ngủ sẽ khiến bạn chết vào sáng hôm sau. Sự mê tín này đã có từ nhiều thế hệ trong các