Linh kiện phun sương

Mô tả

STT LINH KIỆN ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1 Máy phun sương PS 10 Cái                                          980,000 Phun từ 04 – 10 béc
2 Máy phun sương PS 20 Cái                                       1,250,000 Phun từ 10 – 20 béc
3 Máy phun sương PS 30 Cái                                       1,480,000 Phun từ 20 – 30 béc
4 Máy phun sương PS 50 Cái                                       1,710,000 Phun từ 40 – 50 béc
5 Máy phun sương PS 70 Cái                                       1,850,000 Phun từ 60 – 70 béc
6 Béc số 1,2 Cái                                           10,000 Trung Quốc
7 Béc BL1 Cái                                             20,000 Đài Loan
8 Béc BL2 Cái                                             20,000 Đài Loan
9 Béc BL3 Cái                                            20,000 Đài Loan
10 Ống PE 8 Đen Cuộn                                          490,000 Cuộn 100m Việt Nam
11 Ống PE Trong Cuộn                                          670,000 Cuộn 100m Đài Loan
12 Nối Béc Bộ                                             10,000
13 Tê/Co/Nối ống/Chữ thập (Nhựa) Cái                                             10,000
14 Van đường ống Bộ                                             50,000
15 Vòng phun Inox 4 béc Cái                                          130,000
16 Vòng phun Inox 3 béc Cái                                          110,000
17 Lọc nước (ly trong) Bộ                                          130,000 Đài Loan
18 Lõi lọc Cái                                             20,000
19 Timer điện tử GMA8 Cái                                          320,000
20 Van điện từ Bộ                                          190,000