Hiển thị tất cả 12 kết quả

Quạt trần KDK

Chọn số cánh: 3 cánh | 4 cánh | 5 cánh

Chọn tính năng: Có remote | Không remote | Có inverter

Chọn hãng khác: Benny | Panasonic | Mitsubishi | AC | Mỹ Phong
-13%
1.550.000
-26%
2.810.000
-15%
3.380.000
-26%
-15%
1.370.000
-15%
6.340.000
-15%
6.340.000
-26%
-15%
9.290.000
-26%
2.810.000
-9%
12.790.000
-26%
7.330.000