Quạt thông gió KDK 10EGSA

690.000

  • Loại màn trập
  • Khả năng lọc mùi và thoát ẩm mạnh mẽ
  • Đường kính lỗ tròn 12-12.5cm
  • Độ dày tường 100-150mm